گون گزی به عنوان پیش‌بینی کننده کارکردها و خدمات اکوسیستم‌های مرتعی در قلمرو زاگرس‌نشینان بختیاری

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-9

شهرام منصوری؛ الهام قهساره اردستانی؛ حجت الله خدری غریبوند


سخن آغازین

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400


تحلیلی پیرامون قلمرو کوچ نشینان ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-18

نصراله مولایی هشجین


تحلیل توزیع تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در مناطق عشایری خراسان شمالی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 21-30

حسن پارسی پور؛ احمد حسین زاده؛ حمیدرضا عاقلی مقدم


تحلیل الگوی فضایی _ زمانی عملکرد غلات در ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 33-46

حسنعلی فرجی سبکبار؛ محمدرضا رضوانی؛ فاطمه جمشیدی؛ بهمن طهماسی


آسیب های فضای مجازی برسبک زندگی اقوام ایرانی(مطالعه موردی: قوم بختیاری)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 49-62

ولی الله نصیری؛ حسین غیبی پور


تحولات مدیریت مرتع در ایران با تاکید بر قوانین و مقررات، و ممیزی مراتع در قلمرو بهره‌برداران مرتعی (بخش اول)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 63-74

حجت اله خدری غریب وند؛ پژمان طهماسبی؛ حسین بدری پور؛ علی اصغر نقی پور برج؛ عطالله ابراهیمی


بررسی راهبردهای کاهش فقر در روستاهای مناطق عشایری (مطالعه موردی: شهرستان باروق)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 75-92

محسن آقایاری هیر؛ محمد ولائی


شکاف فضایی بنیان های اقتصاد عشایری در استان خراسان جنوبی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 93-110

محمد حجی پور


امکان سنجی تأثیرات توسعه گردشگری در عشایر بختیاری

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 99-109

مسعود صفری علی اکبری؛ حجت الله صادقی


تحلیل عوامل مؤثر بر زیست پذیری روستایی در قلمرو کوچ‌نشینان(مورد مطالعه: استان لرستان)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 111-120

مریم بیرانوندزاده؛ نوبخت سبحانی؛ هدایت اله درویشی


بررسی دانش بومی بر پایداری زیست محیطی عشایر کوچ‌گر ایل ممسنی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 131-147

سید امیر توفیقیان اصل