قابل توجه کلیه نویسندگان و پژوهشگران محترم

جهت تسریع در امور بررسی در هئیت تحریریه، داوری و چاپ مقالات لطفا قبل از ارسال مقاله حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه فرموده و بعد اقدام به ارسال مقاله فرمایید.


 

  • خلاصۀ استاندارد: JSNAP
  • توالی انتشار: دوفصلنامه
  • وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
  • ناشر: شرکت مهندسین مشاور آبادگران شهر و روستا
  • نوع دسترسی: رایگان(دسترسی آزاد به همه مقالات)
  • نوع داوری: دو سو ناشناس
  • زبان نشریه: فارسی (چکیده: انگلیسی)
  • حوزه تخصصی: جغرافیا 

براساس تصمیم مدیریت نشریه علمی , کلیه نویسندگانی که مقاله آنها موفق به اخذ پذیرش اولیه از هیات داوران می شوند مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان بخشی از هزینه های داوری و انتشار و با اعلام از طریق سامانه نشریه به حساب شماره (0100621800000 ) و یا شماره کارت (0000-0000-0000-0000 ) بانک صادرات ایران شعبه مرکزی رشت , به نام آبادگران شهر و روستا واریز و فیش آن را از طریق سایت نشریه بارگذاری نمایند و از مقاله هایی که در فرایند ارزیابی و داوری عدم پذیرش ذریافت می نمایند و نیز مقاله هایی که در دو شماره اول و دوم نشریه (بهار-تابستان و پاییز-زمستان 1400 ) پذیرش و انتشار می یابند هیچگونه وجهی دریافت نمی گردد.

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400