قابل توجه کلیه نویسندگان و پژوهشگران محترم

جهت تسریع در امور بررسی در هئیت تحریریه، داوری و چاپ مقالات لطفا قبل از ارسال مقاله حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه فرموده و بعد اقدام به ارسال مقاله فرمایید.


  • خلاصۀ استاندارد: JSNAP
  • توالی انتشار: دوفصلنامه
  • وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
  • ناشر: شرکت مهندسین مشاور آبادگران شهر و روستا
  • نوع دسترسی: رایگان(دسترسی آزاد به همه مقالات)
  • نوع داوری: دو سو ناشناس 
  • زبان نشریه: فارسی (چکیده: انگلیسی)
  • حوزه تخصصی: جغرافیا 

براساس تصمیم مدیریت نشریه علمی , کلیه نویسندگانی که مقاله آنها موفق به اخذ پذیرش اولیه از هیات داوران می شوند مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان بخشی از هزینه های داوری و انتشار و با اعلام از طریق سامانه نشریه به حساب شماره (0100621800000 ) و یا شماره کارت (0000-0000-0000-0000 ) بانک صادرات ایران شعبه مرکزی رشت , به نام آبادگران شهر و روستا واریز و فیش آن را از طریق سایت نشریه بارگذاری نمایند و از مقاله هایی که در فرایند ارزیابی و داوری عدم پذیرش ذریافت می نمایند و نیز مقاله هایی که در دو شماره اول و دوم نشریه (بهار-تابستان و پاییز-زمستان 1400 ) پذیرش و انتشار می یابند هیچگونه وجهی دریافت نمی گردد.

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، اسفند 1400 

مقاله مروری

7. تحولات مدیریت مرتع در ایران با تاکید بر قوانین و مقررات، و ممیزی مراتع در قلمرو بهره برداران مرتعی

حجت اله خدری غریب وند؛ پژمان طهماسبی؛ حسین بدری پور؛ علی اصغر نقی پور برج؛ عطالله ابراهیمی


مقاله پژوهشی

8. تحلیل عوامل موثر بر زیست پذیری روستایی در قلمرو کوچ نشینان(مورد مطالعه: استان لرستان)

مریم بیرانوندزاده؛ نوبخت سبحانی؛ هدایت اله درویشی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان