کلیدواژه‌ها = خراسان رضوی
بررسی مولفه های مکان یابی مسکن اضطراری موقت بر پایه ی الگوی سکونت عشایر خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22034/jsnap.2024.432310.1084

پدرام حصاری؛ سمیرا حافظی