راهنمای نویسندگان

" راهنمای نگارش مقالات در مجله مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان " 

 

 دانلود فایل فرمت مقاله

 دانلود فرم تعهدنامه

 دانلود فرم تعارض منافع

 دانلود شیوه نامهAPA

 

1. مقاله های قابل چاپ در مجله "مطالعات برنامه­ ریزی قلمرو کوچ نشینان" مقاله­ های اصیلی هستند که حاوی ایده ­ها، رویکردها، راهبردها و روش­های جدید و حاصل یافته های تحقیقات علمی یا مستند به نحوی که به پیشبرد مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه­ های انسانی( شهری، روستایی)  و دیگر علوم مرتبط (معماری، جامعه شناسی، شهرسازی و...) در قلمرو کوچ نشینان از لحاظ نظری و کاربردی کمک نماید.

2. مقاله ­ها باید جدید و حاصل پژوهش­های نویسنده یا نویسندگان بوده و قبلاً در مجله دیگر به چاپ نرسیده باشند.

3. مسئولیت کامل مطالب ارایه شده در مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان است و مجله در این زمینه هیچ مسئولیتی را عهده دار نمی شود.

4. مقاله ­­های استخراج شده از رساله دکتری، پایان نامه­­ های کارشناسی ارشد برجسته با نام دانشجو، استاد یا استادان راهنما، استاد یا استادان مشاور به صورت مشترک و با مسئولیت ­استاد راهنما منتشر می شود.

5. مقاله­­ های استخراج شده از طرح­ های پژوهشی درون دانشگاهی، برون دانشگاهی و عمرانی مرتبط با مجله در اولویت ارزیابی و چاپ قرار می­ گیرند.

6. مقاله­­ های نظری که به ابداع و نوآوری، ارایه نظریه ­های علمی جدید و نیز نقد و ارزیابی نظریه­ های موجود توسط استادان  و صاحب ­نظران برجسته می­ پردازند در اولویت ارزیابی و چاپ می باشند.

7. مقاله ­­های ارایه شده بصورت شفاهی و پوستر فقط در همایش­ های بین ­المللی و ملی مشروط به اینکه اصیل، پژوهشی، مستخرج از رساله دکتری، پایان­ نامه کارشناسی ارشد، طرح های پژوهشی و نظری و برجسته باشد با رعایت ضوابط و چارچوب مجله قابل ارزیابی و انتشار است.

8. مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح باشد و در انتخاب واژه­ ها دقت لازم مبذول گردد. مقاله به زبان فارسی با چکیده انگلیسی در زمینه­ های مربوط به سکونتگاه­ های شهری، روستایی و عشایری در قلمرو علم جغرافیا، شهرسازی، معماری، جامعه شناسی و سایر علوم مرتبط با آن باشد.

9. در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چناچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد می توان با ذکر شماره در بالای معادل، عین کلمه لاتین در زیرنویس آورده شود.

10. کلیه ارجاعات داخل متن به منظور نمایه شدن در پایگاه ­های بین­ المللی مطابق شیوه نامه APA صرفاً انگلیسی و به صورت زیر باشد.

  • ارجاع به مقاله: در داخل پرانتز به صورت، (فامیلی، سال)؛ ذکر شماره صفحه مقاله در اینجا لازم نیست.
  • ارجاع به کتاب: در داخل پرانتز به صورت، (فامیلی، سال: شماره صفحه/ها)

11. جداول و شکل های مقاله به ترتیبی که در متن آمده­اند، شماره گذاری شوند و واحد سنجش، تاریخ تهیه و مأخذ آنها بطور دقیق قید و حتماً اصل و دارای کیفیت مطلوب باشند و از آوردن مشخصات نویسنده­/ها در نقشه­ ها پرهیز گردد. اندازه قلم ها خصوصاً در مورد منحنی­ها به گونه­ ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل، برای چاپ نیز خوانا باشند.

12. منابع مورد استفاده در متن مقاله به ترتیب الفبایی اعم از کتاب، مقاله، منابع اینترنت مطابق شیوه نامه APA مطابق راهنمای موجود در سایت بصورت فارسی و انگلیسی آورده شود.

12-1. مقاله ها:

  • نام خانوادگی، نام نویسنده اول.،.... و نام خانوادگی، نام نویسنده آخر. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام کامل مجله (ایتالیک)، شماره جلد (شماره سری یا دوره)، شماره صفحات اول و آخر.

Olawepo. R.A., (2008). Resettlement and Dynamics of Rural Change in Jebba Lake Basin- Nigeria. Journal of Social Science, 16(2), 115-120.

Anabestani, A. (2009). The physical effects of second homes on rural development: Case Study: rural villas in Mashhad. Rural & Development Journal. 12(4), 149-166. (in Persian).

12-2. کتاب ها:

  • نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده اول.، ... و نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده آخر. سال انتشار. عنوان کتاب (ایتالیک). نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر..

Woods, M. (2005). Rural Geography. (2th Ed.). London: Sage Publication.

تبصره1: در سایر منابع مجلد همانند کتاب رفتار شود.

12-3. مقالات ارائه شده در همایش‌ها:

­نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده اول.، ... و نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده آخر. سال انتشار. عنوان مقاله. عنوانهمایش (ایتالیک) (شماره صفحات)، محل برگزاری، شهر، کشور.

تذکر: ارائه مشخصات مربوط به مکان برگزاری، زمان و شماره صفحات مقالات همایشی در منبع نویسی الزامی است.

12-4.  پایان نامه:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده اول. سال انتشار. عنوان پایان نامه (ایتالیک). مقطع و وضعیت انتشار، نام دانشگاه. شهر محل انتشار، کشور.

12-5. منابع الکترونیک:

­نام خانوادگی، نام نویسنده اول.،.... و نام خانوادگی، نام نویسنده آخر. سال انتشار. عنوان مقاله. بازیابی در تاریخ (روز ماه سال) از نام سایت اینترنتی.

Stark. M. (2000). Women and Globalization. Retrieved 2013, Dec. 25, from http://www.emory.edu.

13.مقاله ها در چارچوب ساختار زیر که حاوی چکیده، کلیدواژه ها، مقدمه، روش پژوهش، قلمرو جغرافیایی پژوهش، یافته ­ها و بحث، نتیجه ­گیری، توصیه های پژوهشی و پیشنهادها، سپاسگزاری(در صورت لزوم) و منابع است به شرح ذیل تدوین می­شود:

13-1. صفحه عنوان: در صفحه شناسنامه باید عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده(ها)، مرتبه علمی یا آخرین مدرک تحصیلی (دانش آموخته دکتری، دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشجوی دکتری، دانشجوی کارشناسی ارشد) نام گروه آموزشی، نام دانشگاه، نام شهر، ایران، به ترتیب نویسندگان آورده شود.

تبصره 2: عهده ­دار مکاتبات باید با علامت ستاره (*) مشخص و در پاورقی ایمیل وی آورده شود.

تبصره 3: در صورتیکه مقاله مستخرج از پایان نامه و یا رساله تحصیلی باشد لازم است اسامی به ترتیب نام و نام خانوادگی دانشجو، استاد راهنما(ها)، استاد مشاور(ها) با عهده دار مکاتبات استاد راهنما آورده شود.

تبصره 4:‌ قبل از ارسال مقاله از طریق سایت مجله به آدرس http://www.jsnap.ir/ لازم است عهده­دار مکاتبات در سایت مجله ثبت نام کرده و تمامی اطلاعات درخواستی اجباری و اختیاری و بویژه مرتبه علمی، نشانی دقیق شامل؛ کدپستی، شماره تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی، رشته تحصیلی و زمینه­­های تخصصی بصورت دقیق آورده شود و در صورت علاقه مندی برای همکاری نویسنده مسئول و به عنوان داور برای دارندگان دکتری تخصصی مرتبط با محتوی مجله و نیز مرتبه دانشگاهی استادیار، دانشیار و استاد قید گردد.

تبصره 5: در صورت علاقه مندی به همکاران سایر نویسندگان غیر از نویسنده عهده­دار مکاتبات برای داوری لازم است از طریق سایت به تفکیک ثبت نام و با قید پست الکترونیکی، شماره تلفن، رشته تحصیلی، زمینه­ های تخصصی و آخرین مدرک تحصیلی و نیز مرتبه دانشگاهی آمادگی خود را برای داوری در مجله اعلام فرمایند.

13-2- چکیده: چکیده کوتاه (250 کلمه) بیانگر خلاصه ­ای از مقدمه، هدف، روش­ پژوهش، یافته ­ها، نتیجه­ گیری کلی و کلید واژه ­ها (3 تا 6 واژه) به همراه معادل انگلیسی آن ارسال شود.

چکیده مبسوط (Extended Abstract) (در دو نسخه فارسی و انگلیسی) به همراه منابع مقاله به تفکیک شامل: مقدمه (Introduction)، روش پژوهش (Methodology)، نتایج و­بحث (Result and Discussion)، نتیجه گیری (Conclusion) و کلیدواژه ها (keywords) در 700 تا 1000 کلمه ارائه شود.

13-3. مقدمه: متضمن اطلاعات زمینه ای، ضرورت انجام پژوهش، سؤالات بی پاسخ و نحوه پاسخ دهی مقاله به آنها در ارتباط با موضوعات مقاله، هدف تحقیق، تعاریف علمی، اخرین نظریه ها و مباحث علمی مرتبط با موضوع مقاله، دیدگاه صاحب نظران برجسته و پیشینه تحقیق.

13-4. روش پژوهش: متضمن طراحی تحقیق، زمان و مکان اجرای پژوهش، نمونه ­های مورد بررسی، روش نمونه­ گیری، نحوه جمع­آوری اطلاعات، ابزار اندازه­گیری، تحلیل کمی و کیفی مورد استفاده.

13-5. قلمرو جغرافیایی پژوهش: ارائه موقعیت جغرافیایی و مشخصات و ویژگی های اجمالی قلمرو پژوهش در ابعاد محیطی-اگولوژیک، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، نهادی-مدیریتی و کالبدی-فضایی برای موضوع پژوهش.

13-6. یافته ها و بحث: ارایه نتایج دقیق یافته های مهم با رعایت اصول علمی و با استفاده از جداول و اشکال (چارت، نمودار، نقشه و تصویر) در قالب یافته های توصیفی با محوریت سؤالات اساسی و یا فرضیه های تحقیق و یافته­ های تحلیلی- استنباطی با محوریت پاسخ به سؤالات اساسی و یا آزمون فرضیه ها و نیز بحث پیرامون موضوع و قلمرو مطالعات

13-7. نتیجه­ گیری: آثار و اهمیت یافته­ های پژوهش دیگر با تأکید بر مغایرت­ها و علل آن، توضیح قابلیت تعمیم­پذیری و کاربرد علمی یافته­ ها و ارایه رهنمودهای لازم برای ادامه پژوهش در ارتباط با موضوع نتیجه­ گیری و توصیه ­های علمی پژوهشی و پیشنهادهای احتمالی.

13-8. سپاسگزاری: چنانچه هزینه­ های تحقیق و یا تهیه مقاله توسط مؤسسه­ای و یا از طریق پژوهانه عضو هیأت­ علمی تأمین مالی شده باشد باید نام مؤسسه و شماره و تاریخ قرارداد پژوهانه و نام مؤسسه در قسمت سپاسگزاری آورده شود.

13-9. منابع: منابع فارسی و انگلیسی مورد استفاده در متن مقاله به ترتیب حروف الفبایی(به شیوه APA) نام خانوادگی نویسنده (ها) آورده شود.

14. مقاله با نرم افزار  2010 Word بر روی کاغذ A4 (با حاشیه از بالا، پایین، چپ و راست 3 سانتی‌متر) تایپ شود. متن به صورت تک ستونی و فواصل بین خطوط به‌ صورت single باشد. فونت و اندازه متن مقاله براساس جدول زیر نوشته شود.

مجموع صفحات مقاله با احتساب اشکال و جداول بیش از 15 صفحه نباشد.

 

بی تیتر 16 بولد

عنوان مقاله

بی میترا 10 بولد

نام نویسندگان

بی میترا 10 نازک

مشخصات نویسندگان

بی میترا 10 بولد

چکیده

بی میترا 16 بولد

عنوان اصلی

بی میترا 14 بولد

عنوان فرعی اول

بی میترا 13 بولد

عنوان فرعی دوم

بی میترا 12 نازک

متن (فارسی)

Times New Roman 11

متن (انگلیسی)

بی میترا 10 بولد

عنوان اشکال و جداول

بی میترا 9 نازک

پاورقی (فارسی)

Times New Roman 9

پاورقی (انگلیسی)

تذکر:‌ به کاربردن اعداد به صورت لاتین (به استثنای فرمول‌ها) مجاز نمی‌باشد، بنابراین تمام اعداد در داخل متن و جداول به صورت فارسی تایپ شده و دقت شود که تنظیمات نرم افزار آفیس به صورت (Context) باشد. همچنین اعداد اعشاری در زبان فارسی باید با اعشار نوشته شوند (3/2) و ارائه اعداد اعشاری با نقطه  و یا ویرگول 2،3خودداری شود.

15. پس از ثبت مقاله توسط نویسنده، بررسی اولیه از سوی مجله صورت گرفته و به حداقل سه داور متخصص در موضوع مقاله ارسال می شود.

16. مسئولیت ارایه صحیح مطالب مقاله بر عهده نویسندگان مقاله است از این رو، نسخه ­ای از مقاله آماده چاپ برای انجام آخرین تصحیح های احتمالی به نشانی الکترونیکی نویسندگان ارسال خواهد شد. چنانچه ظرف مدت یک هفته پاسخی واصل نگردید به معنای موافقت آنها با اصلاحات انجام شده تلقی و نسبت به چاپ آن اقدام می شود.

17. مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد و مقالات مسترد نمی گردد. اصل مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ مسئولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.