تحلیل شرایط علی ارتقاء فرهنگ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در جامعه بهره برداران کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم ارتباطات و کسب و کار، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلا‌می، واحد ‌اصفهان (خوراسگان)، ‌اصفهان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شرایط علی به منظور ارتقاء فرهنگ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی است. بدین منظور در پارادایم تفسیری مبتنی بر روش‌شناسی کیفی، از روش نظریۀ داده‌ بنیاد رویکرد سیستماتیک استراوس و کوربین (1988) استفاده شده است. 31 مصاحبۀ عمیق و نیمه‌ساختاریافته با صاحب نظران رسانه و محیط زیست، اساتید جامعه شناسی، فرهنگی و رسانه، کارشناسان خبره سازمان‌های حفاظت محیط زیست، جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان انجام شد. برای ارزیابی اعتبار، مصاحبه‌شوندگان تفسیر مصاحبه‌ها را تأیید کردند و در پایان خلاصه‌ای از الگوی ‏صورت‌‎بندی‌شده به ‏چند نفر از استادان، ارائه و ‏نظرهای آنها برای اصلاح ‏و ‏تعدیل جمع‌آوری شد. مقولۀ اصلی پژوهش «رسانه و ارتقاء فرهنگ محیط زیست و منابع طبیعی» نام گرفت. شرایط علی در ارتقاء فرهنگ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی شامل در الویت نبودن محیط زیست و منابع طبیعی، عدم وجود دموکراسی رسانه‌ای، تمایل سازمان‌های رسانه‌ای به ارگان‎های اقتصادی، ضعف تخصصی عوامل رسانه و روابط عمومی، کمبود رفتار محیط زیستی، مشکلات اقتصادی، اعتباری رسانه‌ها، خبرنگاران و روابط عمومی‌ها، عدم مطالبه‌گری مخاطبان، عدم وجود نظام ارتباطی و ساختار سازمانی ضعیف بود. همچنین استراتژی‌های پژوهش عبارتند از آموزش محیط زیست از کودکی، مخاطب شناسی، برگزاری جشنواره‌های هنری، تولید فیلم سینمایی و سریال، ایجاد گروه محیط زیست در رسانه‌ها، راه‌اندازی سرویس‌های چندرسانه‌ای، انتشار آثار تخریب محیط زیست و منابع طبیعی، آموزش خبرنگاران، سواد محیط زیستی از طریق تحلیل موضوعات منابع طبیعی و محیط زیست و ... بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات