دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل سرمایه‌های معیشت در زمینه مدیریت مراتع (مطالعه موردی: مرتع قلنگان تحت بهره برداری گله داران شهرکرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

هومان خاکپور؛ عطالله ابراهیمی؛ حجت اله خدری غریب وند؛ ایمان ظفریان


مکان یابی احداث اکوکمپ‌های گردشگری عشایری در منطقه چهارمحال و بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

حجت الله صادقی؛ سید اسکندر صیدایی


ارزیابی عملکرد توسعه کالبدی شهر بر تحولات روستاهای پیرامون در قلمرو کوچندگان تالش با تاکید بر میانجی موقعیت‌ قرارگیری(مورد مطالعه: رضوانشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1401

10.22034/jsnap.2023.168176

میثم تحویلداری؛ نصراله مولایی هشجین؛ تیمور آمار


مقاله مروری

کارکردها و خدمات گسترش و غالبیت گیاهان چوبی در قلمرو بهره‌برداران مرتعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/jsnap.2023.389424.1051

الهام قهساره اردستانی؛ شهرام منصوری؛ حجت الله خدری غریبوند