کلیدواژه‌ها = توسعه گردشگری
امکان سنجی تأثیرات توسعه گردشگری در عشایر بختیاری

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 99-109

مسعود صفری علی اکبری؛ حجت الله صادقی