نویسنده = سیروس حجت شمامی
واکاوی ظرفیت های مغفول مانده گردشگری عشایری در ناحیه رضوانشهر

دوره 2، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 109-122

فرهاد جوان؛ سیروس حجت شمامی